Обрасци

Одељење за друштвене делатности

🗎 Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета

🗎 Захтев за издавање права на новчану накнаду породици у којој се роде близанци, тројке или четворке

🗎 Захтев за обезбеђивање дозволе за кретање у време трајања забране кретања за време ванредног стања

🗎 Захтев за остваривање права на 50% регресирани боравак трећег и сваког наредног детета у предшколској установи „Љубица Вребалов“

🗎 Захтев за остваривање права на дечији додатак

🗎 Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и ради неге детета

🗎 Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

🗎 Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

🗎 Захтев за остваривање субвенционисане цене комуналних услуга

🗎 Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса

🗎 Обавештење за родитељски додатак

🗎 Остваривање права на новчану накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Одељење за општу управу и скупштинске послове

Одељење за послове локалне пореске администрације

🗎 Захтев за вештачење здравственог стања детета у поступку остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета

🗎 Захтев за издавање права на новчану накнаду породици у којој се роде близанци, тројке или четворке

🗎 Захтев за обезбеђивање дозволе за кретање у време трајања забране кретања за време ванредног стања

🗎 Захтев за остваривање права на 50% регресирани боравак трећег и сваког наредног детета у предшколској установи „Љубица Вребалов“

🗎 Захтев за остваривање права на дечији додатак

🗎 Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и ради неге детета

🗎 Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

🗎 Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

🗎 Захтев за остваривање субвенционисане цене комуналних услуга

🗎 Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса

🗎 Обавештење за родитељски додатак

🗎 Остваривање права на новчану накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Документација…

Сви обрасци се налазе на следећем линку

Scroll to Top