📂 Службени гласници

📂 Информатор о раду

📂 Локалне таксе, накнаде и допринос

📂 Стратешки документи

📂 Обрасци

📂 Регистрација стамбених заједница

📂 Табеле за основне и средње школе

📂 Контролне листе за инспекцијски надзор

🔗 Планска документација

🔗 Локална пореска администрација

🗎 Распоред канцеларија

🗎 Регистар прописа

🗎 Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Пожаревца, градског правобранилаштву Града Пожаревца и служби интерне ревизије Града Пожаревца

🗎 Компетенције

🗎 Организациона структура Градске управе

🗎 Одлука о Градској управи Града Пожаревца

🗎 ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

🗎 Одлука о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину

🗎 Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину

🗎 Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017. годину

🗎 Захтев за слободан приступ информацијама

🗎 Кодекс понашања запослених у Градској управи

🗎 План набавки за 2022. годину 

🗎 План набавки за 2021. годину

🗎 Извештај о раду Градске управе 2021

🗎 Пописна листа основних средстава 2021

🗎 Пописна листа основних средстава 2020

🗎 Пословник Скупштине града Пожаревца

🗎 ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

🗎 Колективни уговор за запослене у градској управи Града Пожаревца

🗎 Измене и допуне колективног уговора

🗎 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

🗎 Статут града Пожаревца

🗎 Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2022. годину

🗎 Упутство о раду трезора

🗎 Локални план управљања отпадом

🗎 Извештај о раду инспекцијских органа за 2018. годину

🗎 Извештај o раду инспекцијских органа за 2016.годину 1

🗎 ТАБЕЛА УКУПНО ДОДЕЉЕНЕ DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ

🗎 ТАБЕЛА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

Scroll to Top