Стратешки документи

🗎 Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња са територије Града Пожаревца за период од 2021-2023. године

🗎 Локални акциони план за младе 2021-2025. године

🗎 Локални акциони план за старе 2021-2025. године

🗎 Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2021-2025. године

🗎 Локални акциони план за унапређење положаја особа избеглих, интерно расељених лица и повртаника по реадмисији за период 2021-2025. године

🗎 Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2019. годину

🗎 Стратегија одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022 године.

🗎 Локални акциони за унапређење положаја старијих лица за 2017-2020. годину

🗎 Локални акциони план запошљавања Града Пожаревца за 2017. годину

🗎 Акциони план за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца за период 2016.-2020. године

🗎 Локални план управљања отпадом

🗎 Локални акциони план за унапређење положаја особа са инвалидитетом града Пожаревца 2015.-2020. године

🗎 Локални акциони план за младе Града Пожаревца 2017 – 2020. године

🗎 Програм развоја спорта Града Пожаревца 2017 – 2021. године

Scroll to Top